استاد سلیم مؤذن زاده - گلچین ماندگار بخش دوم استاد سلیم مؤذن زاده - گلچین ماندگار بخش دوم
گلچینی از ماندگارترین نواهای استاد سلیم مؤذن زاده به زبان ترکی که توصیه میکنم این مجموعه را از دست ندهید . پخش اختصاصی از سایت مداحان
Share
نام :
ایمیل :