شماره تماس ارتباط با روابط عمومی سایت ‌: 09196513098

و ارتباط با مدیر مسئول فروشگاه اینترنتی :‌ ۰۹۳۶۰۳۰۸۲۷۹

  مدیریت سایت : persianfars@gmail.com